“Uykuya dalmış bilgisiz kişiye öğüt vermek, çorak yere tohum saçmaktır. “